arrow arrow

Енергетска ефикасност

 • КОСИ ПОКРИВИ И ТАВАНСКИ КОНСТРУКЦИИ
  • околу 42% од загубите на топлина на просечните не-изолирани објекти(домови) се манифестира низ косите покриви и тавански конструкции, кај постари објекти таа загуба е и до 60%. Или во бројки:
   • доколку трошите 2000 литри нафта за греење околу 840 литри ви бегаат низ покривот и таванските конструкции
   • во пари 2000 л * 40 ден = 80.000 денари
   • загубата е 840*40ден = 33.600 денари/годишно се разбира
 • ЅИДОВИ
  • кај ѕидовите загубата на топлинската енергија е околу 24% кај не-изолираните објекти. Секако тука мораме да водиме сметка и за големината на прозорците кои се исто така неверојатно голем расипник на енергијата. Колку се поголеми прозорските окна, балконските окна, толку е поголема загубата на топлинската енергија во зима, односно е пожешко во лето (ситуација на стаклена башта). Како пример за штедење на енергија можеме да ги погледнеме старите македонски куќи кои имаат мали и вовлечени прозорски отвори
  • самото изолирање на ѕидовите може да се изврши на неколку начини, во зависност од објектот кој треба да се изолира:
   • кај новите објекти се практикува директна апликација на TERMOPOR EPS со систем на TERMOPOR® термофасада
   • кај постојните објекти се излупува старата фасада, и се нанесува TERMOPOR® термофасадата
   • во објектите кај кои е невозможно да се изолира однадвор (заради висина, комшии и сл) се практикува термоизолирање одвнатре, т.н внатрешна термофасада, или пак со гипс картонски систем
close me

Термоизолирање одвнатре на објектот

Овиј начин се практикува единствено во случаеви кога е невозможно да се работи однадвор, во случаеви на голема висина (кај стамбени згради), проблеми со соседи, неможност за пристап и слично.

close me

Сендвич ѕид

Во мианатото, а во некои случаи и сега е доста практикуван начин на изолирање, најмногу форсиран од т.н. стари мајстори и градежници заради подолга работа и можност да се покријат евентуални грешки.

close me

Надворешна термо фасада TERMOPOR

close me

Како се лепи TERMOPOR-F?

 • image

  1.Површината (туле, бетон и сл.) на која ќе се лепи TERMOPOR-F, мора да биде исчистена одпрашина и поголеми нерамнини.

 • image

  2.Во подножјето на ѕидот се поставува цокл профил чии димензии зависат од дебелината на TERMOPOR-F табелите, на пример ако се користат табли со дебелина од 50mm, тогаш цокл профилот мора да биде со дебелина од 53mm.

 • image

  3.Цокл профилот на ѕидот се прицврстува со стандардни шрафови и типли. Евентуално како замена на цокл профилите може да послужи и дрвена летва чија дебелина одговара на дебелината на TERMOPOR-F таблите, кои се користат за термоизолација.

 • image

  4.Долж прицврстената цокл шина на ѕидот се лепи рабиц мрежичка, чиј долен крај после поставувањето на првата табла се превртува на неа. За лепење на мрежичката на мрежичката се користи лепило за стиропор.

 • image

  5.TERMOPOR-F 20kg/m³ таблите се лепат на ѕидот на тој начин што лепилото рамномерно се распоредува по сите ивици на таблата и плус на уште неколку места по таблата.

 • image

  6. Секој нов ред отпочнува на половина од долната табла.

 • image

  7.Откако ке се заврши со летење на TERMOPOR-F таблите, на надворешните ивици на сите отвори на фасадата (врати, прозорци и др.) се преминува на лепење на аголни ПВЦ профили со мрежичка.

 • image

  8.На залепените TERMOPOR-F табли се нанесува слој од лепило и во него се втиснува рабиц мрежа(5x5mm). Рабицот се поставува така да има преклоп.

 • image

  9.Со додавање на малку леписо се оди на завршно глетување, а после 24 саати, со ваљак се нанесува на целата површина слој од темелната (грунд) маса.

 • image

  10.Неколку часови одкако ке се заврши со нанесувањето на основниот грунд, може да се отпочне со нанесување на завршниот слој на фасадата, при што користиме глетарица.

close me

Топлотна изолација на под

 • image

  1.подлогата мора да се исчисти и израмни

 • image

  2.да се третира површината со прајмер - ладен премаз(доколку има потреба од хидроизолација)

 • image

  3.се поставува xидроизолацијата (доколку има потреба од хидроизолација)

 • image

  4.се поставува дилетациона лента

 • image

  5.се поставуваат Termopor таблите со густина од 30кг/м³(во два слоја е идеално)

 • image

  6.се покриваат со ПЕ фолија

 • image

  7.се изведува бетонскиот слој (се препорачува употреба на тенка арматурна мрежа)