arrow arrow

Fibran XPS

image

Како одговор на Европските закони кои сѐ однесуваат на користење на алтернативни гасови во процесот на производство на екструдиран полистерен, FIBRAN ви го претставува новиод производ FIBRAN XPS.

Развиен после долгогодишно истражување во соработка со добро познати институции и универзитети, FIBRAN XPS гарантира оптимални перформанси и еколошки процес на производство.

СЕНДВИЧ ЅИДОВИ

Употребата на FIBRAN XPS во т.н. “сендвич ѕидови“, значително ги подобрува термоизолационите својства на овие ѕидови. При употребата на овој систем FIBRAN XPS таблите терба да бидат поставени помеѓу двата ѕида и фиксиран на внатрешниот, со специјални типли. Идеалниот спој помеѓу таблите е од големо значење за избегнување на создавање на топлински мостови, и циркулацијата на воздух, кои се најчести недостатоци кај останатите термоизолациони материјали.

ПОД И ПОДРУМСКИ ПРОСТОРИИ

Многу високите механички својства го прават FIBRAN XPS единствено решение за подна изолација. Уште повеќе, затворената клеточна структура и отпорноста на влага го прават идеален за изолација на пордумски простории, каде што изолациониот материјал е во директен контакт со земјата и водата.

РАМЕН КРОВ

Кај обратната кровна апликација, FIBRAN XPS сѐ поставува врз слојот водозаштита (хидроизолација). Ова е возможно заради затворената клеточна структура и посебната обработка на површината, кои заедно го прават FIBRAN XPS: водонепропустен, многу ниска термопроводливост која останува константна со тек на време, издржлив на циклусите за мрзнење=загревање, стабилен во димензиите и отпорен на притисок. На крај вака поставениот систем е многу лесен за контролирање.

ТЕРМО ФАСАДИ

Овој систем овозможува да термоизолацијата биде непрекинат слој на надворешната површина на објектот. Таблите од FIBRAN ECO сѐ поставени на објектот од надворешната страна со помош на типли и посебни лепила. Малтерисувањето врз FIBRAN XPS сѐ врши со посебни материјали за подобрување на еластичноста и врската со стаклената рабиц мрежа. Овој метод осигурува долгогодишен живот на фасадата и извонредни резултати во однос на заштедата на енергија за греење.

НЕПРЕКИНАТА ЕВОЛУЦИЈА ВО ТЕРМО ИЗОЛИРАЊЕТО

Таблите од екструдиран полистирен ги содржат сите најсовремени услови кои треба да се достигне терминот апсолутна термоизолација. Оваа констатација е изведена врз основа на единствената комбинација на следните карактеристики на FIBRAN XPS:

 • Одлични термоизолациони карактеристики (многу ниска λ)
 • Многу ниска абсорбција на вода и влага
 • Висока механичка отпорност
 • Многу висока сила на компресија
 • Самогасиви својства
 • Апсолутна димензионална стабилност
 • Вооедначеност на густината
 • Неосетливост на киселини и бази
 • Инертност на климатски варијации
 • Компитабилност со сите градежни материјали (цемент, вар, гипс итн.)
 • Лесен за транспорт, сечење и употреба
 • И најважно од се, сите овие наведени предности остануваат постојани со тек на време.

Овие единствени предности кои ги има FIBRAN XPS се благодарение на посебниот процес на производство, перфектната клеточна структура, кои го издвојуваат над останатите познати изолациони материјали како: стаклена волна, стиропор, полиуретан, плута итн. и го прават употреблив за било која фаза од термоизолирањето: ѕид, кров (кос или рамен), бетонските делови, подруми и сл.

close me

Термоизолирање одвнатре на објектот

Овиј начин се практикува единствено во случаеви кога е невозможно да се работи однадвор, во случаеви на голема висина (кај стамбени згради), проблеми со соседи, неможност за пристап и слично.

close me

Сендвич ѕид

Во мианатото, а во некои случаи и сега е доста практикуван начин на изолирање, најмногу форсиран од т.н. стари мајстори и градежници заради подолга работа и можност да се покријат евентуални грешки.

close me

Надворешна термо фасада TERMOPOR

close me

Како се лепи TERMOPOR-F?

 • image

  1.Површината (туле, бетон и сл.) на која ќе се лепи TERMOPOR-F, мора да биде исчистена одпрашина и поголеми нерамнини.

 • image

  2.Во подножјето на ѕидот се поставува цокл профил чии димензии зависат од дебелината на TERMOPOR-F табелите, на пример ако се користат табли со дебелина од 50mm, тогаш цокл профилот мора да биде со дебелина од 53mm.

 • image

  3.Цокл профилот на ѕидот се прицврстува со стандардни шрафови и типли. Евентуално како замена на цокл профилите може да послужи и дрвена летва чија дебелина одговара на дебелината на TERMOPOR-F таблите, кои се користат за термоизолација.

 • image

  4.Долж прицврстената цокл шина на ѕидот се лепи рабиц мрежичка, чиј долен крај после поставувањето на првата табла се превртува на неа. За лепење на мрежичката на мрежичката се користи лепило за стиропор.

 • image

  5.TERMOPOR-F 20kg/m³ таблите се лепат на ѕидот на тој начин што лепилото рамномерно се распоредува по сите ивици на таблата и плус на уште неколку места по таблата.

 • image

  6. Секој нов ред отпочнува на половина од долната табла.

 • image

  7.Откако ке се заврши со летење на TERMOPOR-F таблите, на надворешните ивици на сите отвори на фасадата (врати, прозорци и др.) се преминува на лепење на аголни ПВЦ профили со мрежичка.

 • image

  8.На залепените TERMOPOR-F табли се нанесува слој од лепило и во него се втиснува рабиц мрежа(5x5mm). Рабицот се поставува така да има преклоп.

 • image

  9.Со додавање на малку леписо се оди на завршно глетување, а после 24 саати, со ваљак се нанесува на целата површина слој од темелната (грунд) маса.

 • image

  10.Неколку часови одкако ке се заврши со нанесувањето на основниот грунд, може да се отпочне со нанесување на завршниот слој на фасадата, при што користиме глетарица.

close me

Топлотна изолација на под

 • image

  1.подлогата мора да се исчисти и израмни

 • image

  2.да се третира површината со прајмер - ладен премаз(доколку има потреба од хидроизолација)

 • image

  3.се поставува xидроизолацијата (доколку има потреба од хидроизолација)

 • image

  4.се поставува дилетациона лента

 • image

  5.се поставуваат Termopor таблите со густина од 30кг/м³(во два слоја е идеално)

 • image

  6.се покриваат со ПЕ фолија

 • image

  7.се изведува бетонскиот слој (се препорачува употреба на тенка арматурна мрежа)