arrow arrow

Termoroof - Thermal insulation under the roof tiles

T E R M O R O O F или термопокрив,

е систем за термоизолирање на коси покриви под ќерамидите.

Посебно дизајнирани и произведени изолациони панели од ЕПС кои составени помеѓу себе на покривот формираат слој од термоизолација, слој од хидроизолација и седишта за ќерамиди.

Сите панели се со L жлеб од сите четири страни што овозможува 100% спојување и елиминирање на сите можни проблеми со термо мостови, протекување на вода и сл. Се монтираат врз веќе поставена даскена оплата(ОСБ) на косиот покрив, или пак директно врз претходно поставениот дрворед.

ПРЕДНОСТИ НА Termoroof :

 • едноставно поставување
 • изолациона брана на најосетливото место во куќата
 • под ќерамидите формира втора изолациона обвивка, ослободена од термо мостови
 • исклучително важен елемент при заштита од летните горештини
 • заштедува до 40% од трошоците за греење и ладење на горните спратови на куќата
 • не дозволува протекување на покривот, дури и ако ќерамидите се скршени, разместени од ветар и сл
 • ја чува дрвената конструкција сува и и го продолжува векот

Termoroof вистинска изолација на вистинско место просторот под ќерамидите е наjосетливото место на секоја куќа, во зима е главниот излез за топлината од домот, ниските температури прават огромни проблеми на подкровниот простор, кондензира влага, секогаш е ладно и слично.

И обратно во лето, жешко, спарно, без можности за разладување, нон-стоп работа на климатизерите.

Termoroof е вистинското решение за сите проблеми во лето и во зима, кај подкровните простории и кај куќите во целина. Поставен е на место каде мора да биде првата брана за топлината во летно време, и последна брана за излез на топлината во зимно време, замислете дека само 3 цм termoroof изолира 60 пати подобро од армирана бетонска плоча??

Да ја погледнеме споредбената табела:

Материјал λ (W/mK) Дебелина во цм U вредност W/m2K
Termoroof 0.035 3 цм 0.44
ОСБ плочи 0.160 13 цм 0.44
Армирано бетонска плоча 2.300 196 цм 0.44

Замислете колку тежи една армирано бетонска плоча со дебелина од 196 цм?, за споредба termoroof за еден просечен покрив од 200 м2 ќе тежи вкупно 150 кг, или 750 грама на м2!

Или пак кај ОСБ плочите, финансиската слика е уште пофрапантна, значи за да добиеме U вредност на покривот од 0.44 W/m2K, мораме на покривот да поставиме 1333 ОСБ плочи кои ќе не чинат 18.423,00 евра, а сметката со termoroof ќе биде само 1.066,оо евра?

Termoroof системот е долговечен, согласно искуствата во развиените земји овој систем е неколку пати потраен од ќерамидите на пример, кои мораме да ги менуваме нормално на секои 30 години.

Termoroof системот овозможува на покривот да ‘дише ‘

Влагата и водата се главните непријатели на сите т.н. ‘влакнести‘ изолатори (камена волна, стаклена волна), кај termoroof овие работи се непознати заради следното:

 • не е хигроскопен
 • не апсорбира влага
 • водонепропусен материјал

Termoroof е систем кој го штити покривот и од прокиснување , во ситуации кога поради различни причини има оштетување на ќерамидите, овој систем не дозволува водата да помине низ него, туку ја канализира ( низ специјалните канали за вода на него) водата директно во олуко

Понатаму,
Termoroof системот го продолжува животниот век на покривната конструкција, со тоа што ја штити од влага, од разлика во температура со што ја спречува кондензацијата кои се фактори кои го уништуваат дрвото, а со тоа и самата конструкција на покривите.

close me

Insulating from the inside of the walls

One of the most common methods of thermal insulation

close me

Sandwich wall insulation

One of the most common methods of thermal insulation

close me

Outside thermal facade

close me

How to apply TERMOPOR-F?

 • image

  1.The surface (brick, concrete etc.) at which the TERMOPOR-F is applied, have to be cleaned off any dust or bumps.

 • image

  2.At the bottom of the wall the cornering outline is applied whose dimensions depend on the thickness of the TERMOPOR-F panels, for example, if you use panels with 50mm thickness than the cornering outline has to be with 53mm thickness.

 • image

  3.The cornering outline on the wall is strengthened with standard screws and wall-rivets. Eventually as a replacement of the cornering outlines can be used a wood lath whose thickness is compatible with the thickness of the TERMOPOR-F panels, that are used for the thermal insulation.

 • image

  4.Along the strengthened cornering lath on the wall the rabitz net is glued, whose bottom end after the application of the first panel is flipped over it. For the net application, special glue for polystyrene is used.

 • image

  5.TERMOPOR-F 20kg/m³ panels are glued on the wall in that way the glue is equally spread on every corner of the panel and on several other places on the panel.

 • image

  6.Every new row begins at the middle of the previous panel.

 • image

  7.After the application of all the TERMOPOR-F panels is complete, the next step is the application of cornering PVC outlines on all the openings of the facade (doors, windows etc.)

 • image

  8.On the glued TERMOPOR-F panels a layer of glue is applied and in it the rabitz net is pressed (5*5mm). The net is applied in that way that there is overlapping.

 • image

  9.By adding just a little more glue you move on to the final refining of the surface, and after 24 hours, with a roller, all over the surface, a layer of the founding matter is applied.

 • image

  10.Few hours after the application of the founding matter is applied has been done, you can start with the application of the top layer of the facade, for which we use a smoothing tool.

close me

Thermal insulation of the floor

 • image

  1.surface must be clean and smooth

 • image

  2.the surface need to be cover with prajmer - a cold liquid (when there is a need for hydro insulation)

 • image

  3.hydro insulation is placed (when there is a need for hydro insulation)

 • image

  4.diletaciona bar is placed

 • image

  5.Termopor® panels are placed with 30kg/m³ density (for perfect condition 2 layers are needed)

 • image

  6.PE foil is placed for cover

 • image

  7.concrete layer is being placed (it is advisable to use thin wire network)